Deneyim Patent Ltd. Şti.

Başvurudan sonra yaklaşık 2 ay içerinde başvuruya ilişkin kod numarası verilecek başvurunun yurt dışındaki herhangi bir araştırma kuruluşunda araştırılmasının yapılması istenecektir. Patent araştırması talebinin başvurudan 15 ay içerisinde yapılması ve talepten sonrada 3 ay içerisinde araştırmaya ilişkin ücretlerin yatırılması ve gerekli evrakların hazırlanarak Türk Patent Enstitüsüne gönderilmesi gerekmektedir.

Araştırma Raporu Araştırma Raporu, bir patent başvurusu konusu buluşun yeniliği, sanayide uygulanabilirliği ve tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı konusunda inceleme yapılmasını sağlayacak referans patentler ve diğer açıklanmış bilgilerin saptandığı ve uzman görüşünün yer aldığı yetkili araştırma kuruluşları tarafından düzenlenen bir rapordur.

Araştırma raporunun gelmesiyle rapor incelenecek ve dünyadaki bu konularda alınmış tüm patentler görülecektir. Patentin incelemeli patent olması istenmesi durumunda inceleme talebinde bulunulmalıdır.

İnceleme Raporu

Bir patent başvurusu konusu buluşun yeniliği, sanayide uygulanabilirliği ve tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı konusunda uzman kararının yer aldığı yetkili inceleme kuruluşu tarafından düzenlenen bir rapordur.

Gelen inceleme raporu değerlendirilerek benzer tesciller varsa istemlerde değişiklik yapılabilmektedir. Benzer bir başvuru bulunmaması halinde Patent Tescil Belgesi gönderilecektir.

Faydalı model Başvurudan yaklaşık 3 ay sonra başvuruya ilişkin kod numarası verildiğine ilişkin TPE’den resmi bir yazı gelmektedir.

Bu süreçte şekilsel incelemeye alınacak olan başvuru şekli kriterlere uygunsa yayın talebi istenir, uygun değilse Patent Enstitüsü tarafından 3 aylık şekli düzeltme için zaman tanınır. Düzeltmeden sonra başvuruya ilişkin erken yayın talebinde bulunulabilir. Talepte bulunulmazsa başvuru 18 ay sonra yayına çıkmaktadır, aksi durumda yaklaşık 2 ay sonraki bültende 3 aylık yayına çıkacaktır. İlanda itiraz gelmemesi halinde başvuru tescile bağlanacaktır. İtiraz gelmesi halinde ise çeşitli belge ve beyanlarla karşı cevap yazılacağı gibi, itirazın dikkate alınmaması talebinde de bulunulabilir. Başvuruya yapılan itiraz hiçbir koşulda başvurunun iptaliyle sonuçlanmamaktadır.

İlan süresinden sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından belge düzenleme harcı istenecek olup, harcın ödenmesinden 4 ay sonra Faydalı Model Tescil Belgesi gönderilmektedir. Bir Faydalı Model Belgesinin gönderilmesi başvurudan itibaren 20 ila 30 ayı bulmaktadır.

PATENT KORUMA SÜRELERİ:

İncelemeli Patentin süresi 20 yıl, incelemesiz patentin süresi 7 yıl, faydalı model belgesinin süresi ise 10 yıldır. Bu süreler başvuru tarihinde başlar ve bu süreler boyunca buluşunuz korunmuş olur.