Deneyim Patent Ltd. Şti.

PATENT MÜRACAATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

  • Başvuru Dilekçesi
  • Buluş konusunu açıklayan tarifname
  • Patent ile korunması istenilen buluş unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler
  • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler;
  • Özet
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge (dekont, makbuz vs.)
  • Vekaletname