Deneyim Patent Ltd. Şti.

Faydalı Model ,Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı Modelin Patentten farkı, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şeklidir. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır. Ancak buluşun niteliği de alınacak tescil belgesi niteliğinde doğru analiz edilmeli ve örneğin faydalı model ile korunamayacak yapıda bir buluş konusunda patent sistemiz ile koruma öngörülebilmektedir.

Faydalı Model Belgesinin Verilmesi için Gerekli Nitelikler:

  1. Yenilik
  2. Sanayiye uygulanabilir olma

Aynı Bululuşa Patent ve Faydalı Model Verilmemesi

Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı model belgesi verilmez. Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru ancak 551 Sayılı KHK’nın 65., 167. ve 168. madde hükümlerine uygun olarak diğerine çevrilebilir.

PATENT VE FAYDALI MODEL FARLILIKLARI:

Patentler için yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranırken, faydalı modeller için sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır. Faydalı model belgesi alınması maliyet ve sürecin kısalığı açısından başvuru sahibinin lehinedir ve araştırma, inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle daha kolaydır. Ancak başvuru sahipleri yeni olmayan buluşlar için faydalı model belgesi alsalar dahi, daha sonra itiraz sahiplerinin açabilecekleri davalar mahkeme tarafından bu belgenin iptali söz konusudur. Bu nedenle özellikle faydalı model belgesi başvurusu sahiplerinin yeni olmayan konularda başvuru yapmaları zaman ve para kaybı olmaması açısından kendi faydalarınadır.