Deneyim Patent Ltd. Şti.

1989 yılında uluslararası Madrid Protokolü kabul edilmiş ve 1 Nisan 1996 da uygulamaya başlamıştır. uluslararası marka tescili işlemleri, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) bünyesinde oluşturulan uluslararası Büro tarafından yürütülmektedir. Marka, ulusal ofis tarafından tescil edildikten veya tescil için başvuru yapıldıktan sonra, marka sahibi koruma istediği Anlaşmaya taraf ülkelerde, bir dil, bir formla ve bir ücret ödenerek başvuru yapabilmektedir

Madrid Sistemi’nin Amaçları:
a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokol’e taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,

b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir,mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslar arası sicile kaydedilmesini sağlamaktadır.

Uluslar arası Tescilin Koruma Süresi:
Uluslararası marka tescili on yıl süreyle korunur. Uluslararası tescil, marka sahibi veya vekilinin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir. Uluslararası Büro marka sahibine veya vekiline uluslararası koruma süresi bitmeden altı ay içerisinde bir hatırlatma yapar.

Uluslararası tescil belirlenen Akit Tarafların tamamında veya bazılarında yenilenebilir.Ancak, Uluslararası sicile kaydedilen uluslararası tescilli markanın mal ve hizmetlerinin bir kısmı için yenileme yapılamaz. Eğer, marka sahibi isterse yenileme esnasında,uluslararası tescilden bazı mal ve hizmetleri, çıkarmak için bu mal ve hizmetler için ayrıca bir iptal talebinde bulunmalıdır.