Deneyim Patent Ltd. Şti.

Resmi inceleme döneminde tescil edilebilirliği mümkün görülen ibareler, önceden gerek tescil gerekse kullanıma dayalı olmak kaydı ile bir kişi ya da kuruluşa hak temin eden ibarelere benzerlik teşkil edebilir. Bu gibi durumlarda hak iddiasında bulunacak üçüncü kişilerin üç ay içerisinde Resmi markalar bülteninde ilan edilen başvurulara karşı itiraz şeklinde görüşlerini belirtmeleri gerekmektedir. Söz konusu itiraz metni Türk Patent Enstitüsü’ne ulaştırılmazsa, hak iddia edilen ibare tescil edilir ve tescil hükmünün kaldırılması ancak ve ancak dava süreçleri ile mümkün olacaktır. Bir markanın tescil edilmesi kadar, aynı veya benzer sektörlerde markaların takip edilmesi ve tespit edilen ibarelere zamanında itirazların yapılabilmesi de önem arz etmektedir.

Firmamız sizin adınıza her ay yayınlanan bültenlerde gerekli taramaları yaparak, tarafınıza raporlandırmaktadır.