Deneyim Patent Ltd. Şti.

1-Enstitü Kararlarına itiraz
Tescil başvuruşunda bulunulmuş bir marka Türk patent Enstitü Uzmanları tarafından 556 Sayılı KHK’ nin  7.ve 8. maddelerine göre incelemeye tabi tutulur.Bu inceleme sonucunda markaya  red veya kısmi red kararları verilebilmektedir.Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde itiraz etme hakkı söz konusudur.

2- Bülten İtirazları
Marka, Uzman incelemesinin ardından  3 ay süresince Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. Bu süre içerisinde 3.üncü  kişilerin marka başvuruşuna itiraz etme hakkı vardır.Bu itirazlar genelde benzerlikten kaynaklanan itirazlar olmaktadır. Böyle bir itiraz ile karşılaşıldığında itiraza cevap verme hakkı mevcuttur.İtiraz dosyası ve karşı savunma Yeniden Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınır ve marka kabul ,red veya kısmı red kararları çıkar. Yeniden Değerlendirme Kurulunun kararlarında ayrıca itiraz etme hakkı mevcuttur.