Deneyim Patent Ltd. Şti.

MARKA TESCİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir.

Neden Marka Tescili?
Türkiye’de Markaların koruma altına alınmasının güncel hale gelmesi 1995 yılından sonra başlamıştır.1995 yılında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra da işletmeler kullanmakta oldukları ve kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan isim, şekil v.b. ibarelerle kullandıkları markalarını tescil ettirerek koruma altına aldırmaya başlamışlardır.

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme.

Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.

Marka Tescil Süreçleri
Marka Başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından Şekli inceleme ve daha sonra Benzerlik araştırması yapılır. Bu araştırmalar ortalama 6-8 ay sürmekte olup sonucunda olumlu görülen başvurular Resmi Marka Bülteni ile 3 ay süre ile 3.şahısların itirazı için ilan edilir. Bu süre içerisinde itirazlar yapılır.Herhangi bir itiraz olmadığı taktirde tescil kararı alınarak Resmi Marka gazetesi ile tescil edilir.Marka Başvurusu itiraz olmadığı takdirde Başvuru tarihinden İtibaren 10-12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Marka koruma süresi 10 yıldır. Bu süre sonrasında markanın yenilenmesi gerekmektedir.

Marka Başvurusuna herhangi bir sebepten red gelmesi durumunda sebep incelenerek tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde karara itiraz edilebilmektedir. İtirazın kabul olması durumunda işlemler normal prosedürde devam edecektir. İtirazın olumsuz sonuçlanması durumunda yine iki ay içerisinde kararın reddine ilişkin Türk Patent Enstitüsüne dava açılabilir.

Marka Red Sebepleri
 • Markanın tanımına girmeyen işaretler,
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,
 • Mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı işaretler ve adlar,
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer ve coğrafi kaynak belirten işaretler,
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler,
 • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan işaretler.
 • Paris sözleşmesine üye ülkelerin hükümranlık işaretleri, bayrakları veya flamaları,
 • Tarihi ve kültürel değerleri bakımından halka mal olmuş işaretler ve adlar,
 • Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar,
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,
Marka Vekili ile Çalışmanın Önemi
 1. Marka olarak tescil edilecek işaretlerin, ibarelerin ön araştırması yapılarak hukuki olarak değerlendirilmesi yapılır. Vekil bilgisi doğrultusunda markanın doğru biçimde seçilmesine yardımcı olur.
 2. Kuruluş aşamasında ki firmalara, çeşitli analizlerle, risk doğurmayacak isimler seçmelerine yardımcı olur.
 3. Resmi işlemlerde bilgi ve tecrübesi ile hak kaybını önler.
 4. Tescil sonrası gelebilecek itirazlarda usulüne uygun cevap verebilir.
 5. Tescil sonrası hizmetlerde markaya benzer markaları tespit ederek müvekkiline kanuni hakları ile ilgili harita çıkarır.

Bu sebeplerle, gerçek ve tüzel kişilerin danışmanlık alması, marka başlangıcı ile birlikte tüm süreçlerde işlemlerinin daha sağlıklı ve doğru ilerlemesini sağlayacaktır.

Markanız Tescilli Değilse
Sizin belki de yıllarca kullandığınız marka başkaları tarafından tescil edilebilir. Sonrasında hukuki yaptırımlara maruz kalırsınız. Mallarınıza el konulur, tazminatlar ödersiniz.  En önemlisi firmanızın geleceğini tehlikeye atarak, çok büyük zararlara uğrarsınız.
Marka Başvurusunda Gerekli Evraklar
 • Marka örneği
 • Vekaletname (noter tasdikine gerek yoktur)
 • Vergi numarası-Vergi dairesi
 • Unvan