Deneyim Patent Ltd. Şti.

Tasarım müracaatlarında da diğer tescil çalışmalarında baz alındığı üzere ülkesellik esastır. Yurtiçinde yapılan tescil çalışması yalnızca Türkiye’de koruma sağlayacaktır. Yurt dışında ise hak sahibi olmak için söz konusu ülkenin belirlediği kriterler gözetilerek tescil talep edilmelidir. Yurt içinde müracaat yapılırken kamuya sunum tarihi yenilik kritei için esas teşkil ediyor ise, aynı tarih yurt dışı müracaatlar için de gözetilmeli ve koruma yenilik kriterine referans dönem aşılmadan talep edilmelidir.

Uluslararası Tescile İlişkin Lahey Anlaşması
Endüstriyel tasarım tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle, tescil ile sağlanan tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle tasarımın birden fazla ülkede korunması isteniyorsa, korunmak istenen ülkerin ofislerine ayrı ayrı tasarım tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Ancak geçen süreç içerisinde, ayrı ayrı her ülkede başvuru yapılması, beraberinde farklı başvuru süreçleri ve farklı dil kullanımı gibi sorunları getirdiği görülmüş ve yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması yürürlüğe konmuştur.01.01.2005 tarihinden itibaren Türk Patent Enstitüsü bu kapsamda yapılan başvuruları kabul etmekte ve uluslararası başvuru sistemi sayesinde başvuru sahiplerine, çok daha az maliyet ile ve tek bir başvuru yaparak birden fazla ülkede tasarımlarını tescil etme imkanı sağlamaktadır.