Deneyim Patent Ltd. Şti.

Endüstriyel tasarım tescil başvuruları şekli incelemenin ardından herhangi bir hatalı başvuru söz konusu değilse ilan edilmek suretiyle tescil hükmüne kavuşur. Bu durumda şekli benzerlik araştırması yapılamadan sunulan tescil kararını etkileyen en önemli faktör, hak sahibi olduğunu iddia edebilecek kişi ya da kuruluşların hakları doğrultusunda ilan döneminde itirazlarını Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleştirebilmesidir. Yenilik niteliğine haiz olmadığına inanılan yahut, kendi tasarımlarından ayırdedici niteliğe kavuşmamış birtakım başvuruları öngörebilen kişilerin mevcut ilanları takip edebilmeleri için bültenleri düzenli takip etmeleri gerekir. Yayınların tamamını tüm sektörler için takip etmek zahmetli ve karmaşık bir çalışma gerektirir.

Firmamız sizin adınıza her ay yayınlanan bültenlerde gerekli taramaları yaparak, tarafınıza raporlandırmaktadır.