Deneyim Patent Ltd. Şti.

Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.


Neden Tasarım?
Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki ürün arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir.
Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.
Korumanın Nitelikleri
Bir tasarımın korunması için YENİ ve AYIRT EDİCİ NİTELİĞE SAHİP olmaları gerekmektedir.
Yenilik
Bir tasarım, Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde, kamuya sunulmamış ise yeni olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden geriye doğru on iki ay içinde kamuyu yapılan sunuşlar, tasarımın yeniliğini etkilemez.
Ayırt Edici Nitelik
Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir tasarımın bu kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin bir farklılık olması, ayırt edilebilir niteliğe sahip olma anlamındadır.
Endüstriyel Tasarım Neden Korunmalı?
Tasarım modern bir toplumda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Birer fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.
Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.
Tasarım Tescili Neyi Korur?
Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Bu sistem ile

  • üretim yöntemi,
  • ürünün kullanım amacı,
  • fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar koruma altına alınamaz.

Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınan, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.

Tekli Başvuru – Çoklu Başvuru
Tasarımlar tek tek veya şartları uygunsa çoklu başvuru olarak müracaat edilebilir. Tasarımların çoklu olarak müracaat edilebilmeleri için ürünlerin ;

Aynı alt -sınıfa ait olması veya (Örneğin ; Kumaş desenleri aynı alt sınıfta yer aldığı için onlarca desen bir arada tescil ettirilebilir.)

Aynı set/takıma ait olması veya (Örneğin ; bir yatak odası takımı mobilya takımı)

Bileşik bir ürünün parçaları olması veya (Örneğin; bir otomobilin tek tek parçaları)

Birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması gerekir. (sökülüp takılabilen eğitici oyuncaklar gibi)