Deneyim Patent Ltd. Şti.
  • İmza Sirküleri (Tüzel Kişilik ise)
  • Vekaletname
  • Tescil alınmak istenen ürüne ait 8×8 ebadında 16 adet fotoğraf veya çizim