Deneyim Patent Ltd. Şti.

Sınai ve fikri mülkiyet anlamında oluşabilecek her türlü soru, araştırma için münferiden sunulabilecek danışmanlık hizmetinin yanında, bir yıl kesintisiz sunulan genel danışmanlık hizmeti de firmaların bünyesine uygunluğu esas alınarak uygulanabilmektedir. Yıllık danışmanlık çalışmaları, markalar, endüstriyel tasarımlar ve patentler için gerek yurt içi, gerek yurt dışı ve gerekse hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalar için geçerli olmak kaydıyla müvekkil firmanın yapısına uygunluğu tespit edilen herhangi bir seçenekle sunulabilir. Yıllık yenileme dönemlerinde kapsam genişletilebilir ya da daraltılabilir. Belirli bir dönem yıllık çalışmalarla sınai mülkiyet zemini sağlamlaştırılan firma zamanla münferiden işlemlerini takip yetkisi verme metoduna dönebilir. Yıllık danışmanlık sözleşmeleri ile sunulan işlemlerin temel mantığı, ihtiyacı ortaya konmuş firmanın bir departman kurmuşçasına patent sisteminin yapıya dahil edilmesini amaçlamaktadır.