Deneyim Patent Ltd. Şti.

Ce işareti, ürünün avrupa normlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti ‘Conformite European’kelimelerinin kısaltılmasıdır. Avrupa standartlarına uygunluk anlamı taşımaktadır. Bu işaret ürünün belirlenmiş Avrupa standartlarina göre asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren ve uluslar arası dolaşım esas alındığında ürünün pasaportu olarak çağrıştırılabilecek bir nitelik arz eder.