Deneyim Patent Ltd. Şti.

Barkod, bir birim malın hangi ülkenin işletmesinde üretildiğini veya ambalajlandığını, malın cinsini ve çeşitli özelliklerini tanımlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kurallara uygun çeşitli kalınlıklarda bir dizi çizgilerle meydana gelen işaretleme usulüdür. Normal olarak malın ambalajı üzerine basılan Barkod, optik okuyucu bir kalem yardımı ile veya bir ışın tarayıcı ile okunabilen bir şifredir.

“BARKOD” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- Milli Mal Numaralama Merkezi’nden alınmaktadır. Şirketiniz adına alınmış 9 haneli Barkod numaralarına göre istediğiniz ürünlere 13 haneli Barkod numarası hazırlanır.

Barkod işaretlerinin kullanımı, üreticiler,toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler arasında alışverişi kolaylaştırma, güven duygusunu geliştirme, bilgi akışını sağlama gibi birçok açıdan kolaylıklar getirmektedir.

Bu sistem ile malın satışı, sistemin kullanıldığı her yerde ve her ülkede aynı numara ile işlem görmesini mümkün kılmaktadır. Böylece üretimden tüketime kadar giden yolda birlik sağlanmaktadır.